Ασφάλεια

Ασφάλεια

Το Aromaesti.gr αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

 

 

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το Aromaesti.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το Aromaesti.gr να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

 

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το Aromaesti.gr μέσω αυτού ή/και στα φυσικά της καταστήματα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα το Aromaesti.gr παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

  1. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Το Aromaesti.gr έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένης ολιγομελούς ομάδας προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με έδρα στην Αδριανού 117, 105 58 Αθήνα, email: info@aromaesti.gr, τηλ: 210 2480917και website Aromaesti.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται, διατηρούνται για το χρονικό εκείνο διάστημα κατά το οποίο το Aromaesti.gr δύναται να τα χρησιμοποιεί προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση του χρήστη/επισκέπτη, πάντοτε όμως υπό τη σύμφωνη γνώμη και προσωπική συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος θα ενημερώνεται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης έχει πάντοτε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την αποδοχή του στους όρους χρήσης της Aromaesti.gr, εφόσον ενημερώσει εγγράφως το Aromaesti.gr στο info@aromaesti.gr ή επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 2480917.

Τα προσωπικά δεδομένα χειρίζεται ο υπεύθυνος ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του Aromaesti.gr, και κανείς άλλος δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή του από το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ( GPDR ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2018 και θεσπίζει κανόνες για την προστασία δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Για την καλύτερη προστασία των δεδομένων, χρησιμοποιούνται προγράμματα υψηλής κρυπτογράφησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφορά των δεδομένων αυτών μέσω USB sticks, Laptops κ.λπ., προς αποφυγή διαρροή, απώλειας ή κλοπής των στοιχείων.

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης ή κλοπής των προσωπικών δεδομένων, το Aromaesti.gr, οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση του γεγονότος στην αρμόδια εποπτική αρχή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Aromaesti.gr, αποκτά γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, εφόσον για κάποιο λόγο τεθούν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του.

Το Aromaesti.gr, οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνει σε ελέγχους ασφαλείας της ροής/αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κανόνων φύλαξης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη.

Το Aromaesti.grοργανώνει συχνά εκπαιδευτικές δράσεις προς το σύνολο του προσωπικού της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι έχουν λάβει γνώση για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.